Cum aleg un stingator

In functie de natura si dimensiunea focarului cat de mare trebuie sa fie stingatorul ?marimea%20focarului.png?1471257045589

1.Focare mici: maxim 1mp: stingător de 1 – 9 kg(în locuințe, școli, birouri, magazine cu specific industrial, laboratoare foto sau cu profil mecanic, centrale telefonice, ateliere mici cu materiale mediu și ușor inflamabile, săli de calculatoare, de jocuri, posturi de transformare electrice cu putere mică);

2.Focare medii: 1 – 3 mp: stingător 6 – 12 kg(depozite de mărfuri, magazine, hoteluri, biblioteci, arhive, garaje mici, instalații tehnologice și ateliere cu cantități reduce de materiale combustibile, subsoluri tehnologice, stații de alimentare cu energie electrică de dimensiuni reduse);

3.Focare mari: peste 3 mp: stingătoare transportabile(depozite de materiale combustibile cu stive înalte, ateliere mari de tâmplărie și reparații auto, tratament termic prin călire în ulei, hangare de avioane, garaje, vopsitorii, depozite de mărime redusă pentru lichide combustibile, instalații tehnologice care prelucrează produse ce depășest 20 kg/litri).


Cum sa obtin maxim de eficiența de la stingatorul meu? observatii%20stingatoare.jpg?14712571094

Stingătoarele cu apă pulverizată pot fi utilizate, cu rezultate satisfăcătoare, pentru stingerea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de 550C, unsorilor, grăsimilor și altor substanțe ce se topesc mai ușor;

Stingătoarele cu spume speciale se folosesc pentru stingerea solvenților polari și trebule să fie conforme cu SR EN 1568-4;

Stingătoarele cu dioxid de carbon (CO2) sau pulbere pot fi folosite pentru stingerea focarelor mici din spații închise, nu sunt recomandate la spații mari, deschise;

Stingătoarele cu dioxid de carbon (CO2) se utilizează de la distanță asupra componentelor electronice în așa fel încât acestea să nu fie deteriorate prin răcire în urma contactului direct cu particulele înghețate de gaz (zăpadă carbonică).


Cate stingatoare imi trebuie pentru constructia mea?

echipare%20constructii.jpg?1471257274250

Numărul orientativ de stingătoare pentru unele categorii de construcții, pentru care nu sunt elaborate reglementări specifice, este prevăzut de anexa 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu OMAI nr. 163 din 2007.

Categorii de construcțiiNumăr minim de stingătoare
Clădiri administrative:
Sedii ale administrației publice centrale și locale;
Sedii de fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții etc;
Sedii de birouri
1 buc / 300mp
Clădiri comerciale:
Comerț alimentar și nealimentar;
Magazine generale;
Alimentație publică: braserii, restaurante și altele asemenea;
Spații și încăperi destinate serviciilor.
1 buc / 200mp
Clădiri de locuit (recomandare):
Blocuri;
Locuințe unifamiliale.
1 buc / nivel sau apartament
Clădiri civile cu funcțiuni mixte:
Comerț, birouri, reuniuni.
1 buc / 300mp
Alte amenajări:
Circuri mobile, Scene și tribune amenajate provizoriu în aer liber;
Studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.
1 buc/ 150 mp

Nu exista produse in aceasta sectiune